Namnet Jeep?

En seriefigur

Det var en benämning inom parentes (Jeep) i exportlistorna för Land-Lease som gjorde att namnet blev Jeep. Det kunde lika gärna ha blivit Quad, Peep, Jitney eller Heap. Möjligen även Jalopy.

Popeye Magazine 1936

Den amerikanska serietidningen Popeye (Karl-Alfred i Sverige) fick en ny figur den 16 mars 1936. Figuren kallades för Eugene the Jeep.  Till utseende en gul textilhund med röd nos som älskade alla. Hans enda läte eller replik var: ”jeep jeep”.

1937 levererade traktortillverkaren MM, Minneapolis Molin en modifierad jordbrukstraktor till US Army, som soldaterna på flygbasen kallade för Jeep. Upphovsmannen till namnet, sergeant James T. O´Brien vid Camp Ripley, sade att namnet var lånat från Popeye. 1940 fanns traktorn på prov hos några förband som MM UTX med det av flygbasens personal påmålade namnet JEEP på huvsidorna. 1943 provades MM NTX på några flygförband som dragbil (klargöringsbil) av flygplan. Ca 840 NTX byggdes.

Den uppmärksamme läsaren kan möjligen fundera varför US Army hade flygplan? Flygvapnet AAF var en del av armén och blev en egen vapengren efter andra världskriget. Det var den 18 september 1947 som flygvapnet blev en egen vapengren – United States Air Force. 

Att fordonet kallades för ”jeep” ligger nära till hands, då vanliga något vanvördiga vardagsbenämningar på fordon i USA är:
Jalopy (bilskrälle)
Heap (en [skrot] hög),
Jitney (reguljär buss för korta sträckor alt. svarttaxi)

MM NTX. Credit to Aumann Auction and Doug Cotton

Namnet Jeep användes av Willys-Overland 1940-11-20 och de registrerade varumärket/produktnamnet i februari 1943.

1941 visades Willys-Overland prototyp av rekognoseringsfordonet MA upp för den församlade pressen i Washington. På en förfrågan från journalisten Katherine Hillyer från Washington Daily News, vad det var för typ av fordon, svarade provföraren Irving ”Red” Hausmann från Willys-Overland att de kallas för ”jeeps” eller ”quads”. Han hade hört att provpersonalen vid Holabird Ordnance Depot, Baltimore, Maryland använde de benämningarna på bilarna.

Senator Mead and the Jeep Prototype MA

Hjälpprogrammet som kallades ”Lend-Lease” undertecknades av President Roosevelt 11 mars 1941. Inom ramen för programmet skickade USA, 182 597 stycken 1/4 Ton 4×4 Command (Jeep) till olika länder. 1942 använder US försvarsmakt namnet Jeep inom parentes i officiella dokument.

Personalen som använde fordonen under WWII kallade dem för Jeep även om det officiella namnet var – ¼ Ton 4×4 Command Reconnaissance (Jeep) –  för Jeep oavsett om det var en Willys MB eller en Ford GPW.

På en teckning som Jack Keenan skickade hem från en manöver i Louisana – troligen under våren 1942 – så skrev han att de små öppna fordonen från Willys-Overland kallades för Peeps. Även på en annan teckning från Jack Keenan kallas fordonet Peep.

Här finns en beskrivning av en olycka från manövern 1942 där fordonet benämns ”peep”.

I annonser från Willys-Overland 1946 så används som slogan ”The Jeep is here”. Beteckningen CJ som de sedan använder står för Civilian Jeep.

På en säljbroschyr 1949 från Willys-Overland för CJ-2A och CJ-3A används namnet Jeep inom situationstecken på omslaget.

Efter en del kontroverser med Bantam får Willys-Overland namnet Jeep registrerat 1950-06-13.

Jeeptillverkaren Kaiser Willys började 1964 kalla modellen CJ-5 för Jeep CJ-5.
Hela ägarlängden för varumärket/produktnamnet Jeep finns här: https://trademarks.justia.com/714/58/jeep-71458520.html

I dag ägs varumärket Jeep av FCA US LLC d.v.s. Fiat Chrysler Automobiles, United States, Limited Liability Company.

Anmärkning 1
Det finns inge stöd för att namnet Jeep kommer från uttalet ”jeep” av förkortningen GP d.v.s. General Purpose. Även om det är en bra förklaring.
Uttrycket ”general utility” finns dock i en del dokumentation från fordonens tillkomst.

Anmärkning 2
Det var vanligt att man inom försvaret i USA i dagligt tal använde benämningen ”jeep” på både flygplan och fordon. Inom försvaret i Sverige, både då och nu, kallas i vardagsspråk flygplan för kärran och kärrorna av förarna och besättning. Det är även vanligt att stridsvagnar, stridsfordon och bandvagnar kallas för vagn eller vagnarna.