AEV ProCal Module

Enligt vad AEV (American Expedition Vehicles) skriver på sin hemsida, så ändrar man med hjälp av ProCal några av de konstanter som används av bilens firmware för  olika typer av beräkningar.

Ändra parametrar

Vid en eventuell framtida uppdatering av firmware kommer inte de värdena som finns inlagda med ProCal modulen att försvinna, eller återgå till originalvärdena. ProCal modulen ”gifter sig” med bilens identitet och kan inte användas för mer än ett fordon i taget. Vill någon använda modulen på en annan bil, så måste de ändrade värdena först återställas till original. Då kan modulen användas på ett nytt fordon.

AEV ProCal Module
AEV ProCal Module

Det finns två generationer av AEV ProCal modulen. Den första generationen fungerar på årsmodellerna 2007-2011. De har revisionsmärkningen AA, AB eller AC.

Den senare generationen fungerar på nyare bilar upp t.o.m. 2016. De har på modulens kortsida en vit klisterremsa med ett nummer, som avslutas med två bokstäver. Den senaste generationen har bokstäverna AD, AE, AF eller AG. Exempelvis 30406007AG.

Det finns andra märken av utrustningar för ändringar av parametrarna i bilens firmware. Exempelvis Superchips FlashPaq. Har dock ingen erfarenhet av denna enhet.

Hjulens diameter

AEV ProCal Module. Credit to AEV and Quadratec
AEV ProCal Module. Credit to AEV and Quadratec

Jag köpte en AEV ProCal Module för att kunna lägga in rätt hjuldiameter så att hastighetsmätaren och växellådan förstår att bilens utväxling nu har ändrats. Med de anvisningar som var med i kartongen för AEV ProCal modulen för ”Tire Size” var det inga problem att lägga in värdet för de nya 32 ¾ tum stora hjulen. Hela proceduren är enkel och tar bara några minuter.

  1. Ställ in värdena som du vill ladda in på DIP switsarna på ProCal enheten.
  2. Vrid startnyckeln ett steg, så att instrumentbrädan tänds. Den ska vara tänd under hela proceduren! Men motorn ska inte startas!
  3. Anslut ProCal enheten till OBD kontakten! Bilen tutar två gånger när inställningen är klar. Det tar bara några sekunder!
  4. Stäng av tändningen och ta ur ProCal modulen! Inställningen är klar!
AEV hemsida med ProCal modulen är här: http://www.aev-conversions.com/shop/procal-module

TPMS – Tire Pressure Monitoring System

Alla nya bilar som säljs i Europa – oavsett bilmärke – har TPMS. I Sverige har vi inget krav på att bilen ska ha TPMS. Funktionen kontrolleras inte vid den periodiska kontrollbesiktningen. Systemet är till för att spara bränsle. I de länder som inte har krav på vinterdäck, ska systemet hjälpa föraren att inte ha för lågt lufttryck i däcken. I Sverige, anser myndigheterna, att vi har bra koll på lufttrycket då vi två gånger om året kollar lufttrycket då vi skiftar mellan vinter- och sommarhjul. Originalhjulen är utrustade med TPMS. Jag valde att inte ha några TPMS i mina nya hjul.

TPMS - Telltale
TPMS – Telltale

När TPMS saknas i däcken
Det första som händer, utan TPMS, är att systemet larmar efter ca 10 minuters körning. Några pling och varningslampan (hästskon) för lågt däcktryck blinkar. Efter ca 30 sekunder lyser lampan med fast sken. När bilen startas blinkar lampan, för att efter ca 30 sekunder övergå till att lysa med fast sken. Inget pling hörs. Samma mönster återkommer varje gång som bilen startas. Ganska irriterande.

Disambling TPMS
Med hjälp av ProCal Module matade jag in inställningen för ”Disambling TPMS”. Inga pling och ingen varningslampa för lågt däcktryck tänds! Jättebra! Men nu händer något annat istället. Vid start kommer ”CHECK TPMS SYSTEM” upp på displayen. Det gör det varje gång som bilen startas! Enda möjligheten att få bort meddelandet är att trycka på knappen Menu till vänster på ratten. Då blir allt normalt igen. Men, samma mönster återkommer varje gång som bilen startas. Mycket irriterande.

Trixet – som inte står i beskrivningen
För att få bort alla varningar så måste man göra en ”reset” på bilens datorsystem (TIPM). Det är enkelt. Med bilen helt avstängd och nyckeln uttagen tas anslutningen till batteriet bort under några minuter. Det räcker med att lossa den ena anslutningen. Välj minuspolen för att inte göra någon form av kortslutning. Sätt tillbaka anslutningen. Nu är det bara att köra. Det fungerar och alla varningar är borta!

OBD Felkoder?
Då TPMS inte längre fungerar lägger OBD systemet upp en felkod i loggen. Det blir fyra felkoder. De har beteckningen C1501 till 1504, Tire Pressure Sensor Internal.

Här är en bra beskrivning, på engelska, hur du får fram dina eventuella felkoder: http://wayalife.com/showthread.php?326-CHECK-ENGINE-CODES-2007-Up-Jeep-JK-Wrangler