Jeep Rubicon JK – Driver’s Guide

Både Jeep JK i utförandet Wrangler Sahara och Wrangler Rubicon finns i USA både med kort (2424 mm) och lång hjulbas (2947 mm). I Sverige är utbudet mer begränsat.

Bilarna med den långa hjulbasen har fyra dörrar och kallas Unlimited. I Sverige har den korta modellen, som har två dörrar, en V6 bensinmotor och finns bara som Wrangler Sahara.

Wrangler Sahara Unlimited finns med bensin- eller dieselmotor (2,8 CRD) och Wrangler Rubicon finns bara i utförandet Unlimited och med dieselmotorn. Alla bilarna har automatlåda. Alla modellerna har i Sverige 3,73:1 bakaxelutväxling.

I USA går det att beställa en bakaxelutväxling på 4,10:1. Den är nödvändig för att med större däck än i original, kunna krypa över stock och sten.

Basmodellen är Wrangler och standardutförandet heter Sahara.  Modellen kan också finnas i något specialutförande med andra fälgar, annan färg, dekal-paket och annan interiördesign. Exempelvis X Edition, Polar Edition etc. Är bilarna avsedda för vinterkörning är de utrustade med en lamelldifferential i bakaxeln.

Både Wrangler Sahara och Wrangler Rubicon har stänkskärmar av plast. Sahara har stänkskärmar som är lackerade i samma kulör som karossen. För att klara lite skrap och törnar har Rubicon genomfärgade svarta stänkskärmar.

Rubicon har relativt Sahara ett uppgraderat off-road utförande med annan fördelningsväxellåda, annan framaxel, differentialspärrar fram och bak och krängningshämmarna till framaxeln kan kopplas ur.

Alla uppgifterna gäller, så långt det är möjligt att kontrollera, i Sverige hösten 2015.

Tjock instruktionsbok

I USA har de en lagstiftning om produktansvar, som gör att en tillverkare av en produkt kan stämmas till mycket stora belopp, om användaren skadar sig av en produkt. Advokater biträder gärna målsägaren – på provisionsbasis – och driver också processer om skadestånd. Därför finns det i instruktionsboken lika mycket information om vad man inte ska göra, som hur man använder produkten. Därför finns alla dessa varningstexter i alla former av instruktionsböcker från USA. Det gör böckerna tråkig och väldigt omständliga att använda.

4×4 med inkopplingsbar framhjulsdrift

Bilen är normalt bakhjulsdriven och framhjulen kan kopplas in genom en fördelningsväxellåda, så att även framhjulen blir drivhjul.

Jeep Wrangler och Rubicon har differentialer i bakaxeln och i framaxeln. Fördelningsväxellådan saknar differential. Det innebär att det när bilen svänger, i läge fyrhjulsdrift 4H eller 4L, blir det en skillnad i rotationshastighet mellan framhjulen och bakhjulen. Funktionen med avsaknad av differential i fördelningsväxellådan är det samma som, att mellandifferentialen är spärrad.

Med fyrhjulsdriften inkopplad på asfalt, så känns skillnaden i rotationshastighet mellan fram- och bakaxeln, som brytningar i ratten. Brytningarna uppstår genom skillnaderna i rotationshastighet mellan yttre framhjul och yttre bakhjul då det hjul som har den kortaste radien tvingas att hasa på underlaget.

Part time 4WD or 4WD On Demand

I 4H och 4L är bilen svår att styra i tvära svängar. På löst underlag, som snö, is, grus och lera så fungerar det bra. Den här typen av inkopplingsbar drivning av framhjulen kallas på engelska för ”part time 4WD” eller ”4WD On Demand”. Fyrhjulsdriften ska alltså användas vid särskilda behov.

Jeep JK Wrangler, Polar och Rubicon har tre, något olika varianter av ”hardcore” fyrhjulsdrift:

  • Jeep Wrangler med 2,72:1, som varvtalsreduktion i fördelningsväxellådan kallar konstruktionen Command-Trac.
  • Jeep Wrangler med 2,72:1, som varvtalsreduktion i fördelningsväxellådan. I utförandet Polar Edition har den en lamellbroms i bakaxeln.
  • Jeep Rubicon har samma 4×4 funktion, men en något kraftigare fördelningsväxellåda med lägre utväxling än Wrangler. Rubicon har 4:1 och Wrangler 2,72:1. Då Rubicon även har differentialspärrar kallas kombinationen med 4:1 i fördelningslådan och differentialspärrar av FCA/Jeep, för Rock-Trac.

En bil med ”riktig” fyrhjulsdrift, d.v.s. att alla hjul är drivna och roterar med samma hastighet, som när fram- och bak- differentialspärrarna i Rubicon är inkopplade, har stor framkomlighet i svår terräng och djup snö, men är svår att manövrera. Inkoppling av differentialspärren på framaxel är en bra funktion i en situation då man kört fast, eller då ett av framhjulen är i luften. Använd därför diffspärrarna med förstånd!

Lär känna din Jeep Rubicon

Credit to Tumblr. – french

Här är en sammanställning av några av funktionerna som finns i de Jeep Rubicon JKU 2015 som säljs i Sverige. Bilen är i Sverige, som standard utrustad med en fyrcylindrig dieselmotor och en 5-stegs automatlåda. All information finns redan i den svenska manualen som följer med bilen. Så inget är nytt, utan bara sammanställt som en snabb-guide för den som inte orkar läsa igenom den tjocka instruktionsboken.

Fördelningsväxellådan – drift alternativen

I läge 2H är bakaxeln inkopplad. Det här är det normala driftfallet.

I läge 4H kopplas framhjulsaxeln in över fördelnings (växel) lådan. Kraften fördelas då lika till fram och bakaxeln. Lampan 4WD till höger om varvräknaren tänds. Används vid underlag med låg friktion som sand, snö och isig vägbana. Inte på underlag med bra fäste, som exempelvis asfalt, då det ger mycket stor belastning på drivknutarna i framaxeln.

N Neutralläge

I läge 4L

  • Fram och bakaxeln är inkopplade med en varvtalsreducering av fördelningsväxellådan med 4 till 1.
  • Några av ESC-funktioner kopplas bort. Det indikeras med att en kontrollampa tänds i varvräknarens nedre fält.
  • Främre och bakre differentialspärrana kan aktiveras med knappen märkt AXLE LOCK. Tryck en gång (på övre delen av knappen) och spärren i bakaxeln aktiveras. Tryck en gång till och spärren i framaxeln kopplas in. Tryck en gång till (på övre delen av knappen) och båda spärrarna kopplas ur. Detta indikeras i tur och ordning med två kontrollampor placerade mellan hastighetsmätaren och varvräknaren.

Det kan vara lite krångligt att lägga i 4L, då manövreringen kräver både teknik och en del muskelkraft. Kontroller att spaken till fördelningsväxellådan verkligen är dragen till sitt absolut bakersta läge! Annars finns det risk att växeln hoppar ur!

Left Dash
Left Dash

Off-road knapparna är placerade lite till vänster om ratten. De kan vara svårt att under körning och med handskar, se och känna vilken av knapparna som man trycker in. Stanna och titta rekommenderas!

På Jeep Rubicon i version Hard Rock är de två off-road knapparna röda. Provkörning, reportage och bilder finns på portalen Off-Road.com.

Krängningshämmarna – SWAY BAR

De krängningshämmare som håller framaxeln i rätt läge kan i svår terräng kopplas loss för att få större rörlighet i ”rollplanet” för framaxeln. Urkopplingen markeras med att kontrollampan SWAY BAR på instrumentpanelens nedre del tänds.

Center Dash
Center Dash

HDC Hill Decent Control (nedfärdskontroll)

Tredje knappen från vänster.

Fungerar bara i läge 4L och vid hastigheter under 48 km/h. Systemet är ett kompletterande hjälpmedel och bromsar automatiskt bilen vid branta utförslut (stup). Kontrollampan är placerad i varvräknarens nedre fält.

ESC Electronic Stability Control (sladdkontroll)

Andra knappen fån vänster.

Det finns två orangegula kontrollampor för ESC. De har nästan samma utseende. Den ena talar om när systemet är aktivt och utför någon form av korrigering. Den andra lampan talar om när ESC funktion är begränsad.  Den har texten OFF under den ”sladdande bilen”. Symbolen är som den som finns på knappen.

ESC - Telltale
ESC – Telltale

Indata till ESC genereras av ABS sensorer, styrvinkelgivare, hastigheten, gaspådrag, motorvarvtal, accelerometer m.m. När systemet är aktivt indikeras det med att kontrollampan för ESC tänds. Kan vid snabb acceleration på slirigt underlag, märkas som en snabb blinkning av kontrollampan. ESC kan aktivt korrigera (minska) gaspådrag och även bromsa ett eller flera hjul.

ESC består av ett antal, i vissa situationer, samverkande system:

ABS, Antilock Brake System. – Hindrar att hjulen låser sig vid bromsning.
TCS, Traction Control System. – Hindrar hjulspinn, ex. vid start.
BAS, Brake Assist System. – Bromsförstärkning vid panikbromsning.
HSA, Hill Start Assist. – Start i backe. Håller bromsen under någon sekund.
ERM, Electronic Roll Mitigation. – Hindrar vältning vid ex. ”Älg-undan-manöver”.
TSC, Trailer Sway Control. – Hindrar svajning av släp eller husvagn.

HSA, Kan kopplas bort med ett s.k. ”rattvridningstrix”. (Sidan 475 i US Owner´s manual)

ESC har tre funktionsmoder. ”Normal” körning som alltid är inkopplad. Vissa funktioner kan kopplas bort i funktionsmoderna ”ESC Off” och ”ESC Full off”.

 

esc-table-1ESC Normal – ESC inkopplad. Kontrollampan är normalt släckt men tänds då systemet arbetar. Funktionen är automatiskt inkopplad i driftfallen 2H och 4H.

ESC Off – Aktiveras genom ett tryck på knappen ESC Off. Kontrollampan med OFF lyser konstant. Funktionerna TCS (hjulspinn) och TSC (släp) är då bortkopplade. Är avsedd att användas vid problem med fästet i underlag som, sand, lera och snö.
Funktionen fungerar i driftfallet 2 H och 4H och kopplas automatiskt in i driftfallet 4L.

ESC Full off – Aktiveras genom att knappen hålls intryckt i fem sekunder. Kontrollampan med OFF lyser konstant. Funktionen är avsedd för off-road körning. Funktionerna TCS (hjulspinn) och TSC (släp) och ERM (vältning) är nu bortkopplade. Vid hastighet över 64 km/h går systemet automatiskt över till funktionerna enligt ”ECS Off”. Sänks hastigheten under 56 km/h så går systemet tillbaka till ”ESC Full off”. Funktionen fungerar i driftfallet  4L.

Växla 2H till 4H och 4H till 2H.

Jag släpper gaspedalen och drar 2H/4H spaken till fördelningsväxellådan direkt från 2H till 4H och även på samma sätt växla från 4H till 2H.

Fördelningsväxellådan i Rubicon är en MP241OR och i Wrangler en MP241. OR lådorna (OR = Off-Road) har ett något kraftigare utförande med bl.a. en bredare kedjetransmission. Lågväxeln 4L, är 4:1 i Rubicon och 2,72:1 i Wrangler.

Autostick – Manuell växling

Automatlådan kan växlas manuellt.  Läget för att växla upp +, och ner  -, finns längst ner på konsolen för automatväxelspaken. Det är ett bra hjälpmedel för motorbroms vid branta nedförsbackar. Fungerar utmärkt – på torr asfalt – med ett tungt släp, eller husvagn bakom bilen. Manuell växling används inte i kombination med Speed (Cruise) Control!

Tips & Trix – Allmänt

Om du har begränsad erfarenhet av avancerad körning med 4×4 fordon i terräng, rekommenderas att söka upp en klubb som håller på med soft-trail och manöverprov. Du kommer att bli imponerad över den framkomlighet som den här typen av fordon har i terräng och i snö.

En säkerhetsdetalj

Hammer and knife
Hammer and knife

Jag har en liten hammare i nätkassen under instrumentbrädan på min Rubicon. Med hammaren är det möjligt att krossa en ruta och även skära av ett säkerhetsbälte. Hammaren har genom åren varit med i många bilar. Lyckligtvis har jag aldrig behövt att använda den. Jag har också en rejäl kniv och en reflexväst med i bilen. Det här med kniv kan vara lite känsligt. Kniven ligger därför i bagageutrymmet inlindad i reflexvästen. Att ha kniven tillgänglig i dörrfickan eller inne i bilen är faktiskt straffbart!