Jeep JK – Elektronik

Digitala funktioner

Historien

Efterhand har alla bilar fått mer och mer inbyggda funktioner, automatik, och hjälpmedel. Det var under en period en blandning av datoriserade delar som motorstyrsystem och avgasrening blandat med analoga funktioner. Antalet kablar i bilarna växte. Ledningsmaterial med kopparinnehåll fördyrade tillverkningen. Kabelstammar tjocka som ”falukorvar” var svåra att placera i karossen. Kontaktstyckena blev stora. Felsökning och felavhjälpande åtgärder var tidsödande för verkstäderna och blev dyra för kunden. Myndigheternas krav på låga emissioner och fordonstillverkarnas önskemål att snabbt åtgärda fel – korta driftavbrott för kunden – och säkrare och smartare bilar och även motorcyklar, löstes med hjälp av olika typer av diagnoshjälpmedel. I dag ersätter CAN-Bus kommunikationen de tidigare kabelstammarna.

Lagkrav på CAN-Bus

Sedan 2001, för bensinbilar och sedan 2003 för dieselbilar, är det ett lagkrav inom EU att de ska ha 100% CAN-Bus kommunikation. Sedan 2008 har även SAE i USA krav på CAN-Bus. Alla dessa krav är till för att enkelt kunna kontrollera att fordonens avgasrening fungerar (ISO 15031 från 2010). På ett nytillverkat fordon krävs i dag full CAN-Bus för att det ska bli typgodkänt för försäljning inom EU eller USA.

CAN = Controller Area Network

CAN- och LIN-Bus

Bus är en fysisk förbindelse mellan bilens olika enheter. Den har ingen egen intelligens och kan beskrivas som bilens nätverk.

CAN-Bus

CAN-Bus, som är en snabb 2-tråds bus kommunikation (CAN = Controller Area Network) Används till tidskritiska funktioner som motorstyrning, växellåda, bromsar, airbag etc.

Utveckling av CAN startades av Robert Bosch Gmbh 1983. Första bilen med CAN-Bus var BMW 8-serien 1987. 1991 kom version CAN 2.0 i två versioner.

  • CAN 2.0 A använder 11-bitar
  • CAN 2.0 B använder 29 bitar

En ”populär” beskrivning om CAN-Bus finns här: https://learn.mikroe.com/can-bus/

En mer ingående beskrivning finns här: http://www.ti.com/lit/an/sloa101a/sloa101a.pdf

LIN-Bus (19,2 kbs)

LIN, Local Interconnect Network är en enklare och lite långsammare 1-tråds data-buss med 8-bitars asynkron överföring för icke tidskritiska funktioner, som fönsterhissar, fläkt-styrning, backspeglar, bensinmätare etc.

Den första LIN 1.0 Specifikationen kom 1999. Version 2.0 kom i september 2003. Standarden är framtagen av ett konsortium bestående av BMW, VW, Audi, Volvo och M-B. LIN använder 2, 4 eller 8 bitar.

LIN-Bus liknar till stora delar den äldre K-Line (ISO 9141-1989). LIN-Bus används ofta som ett undersystem i ett CAN-Bus system.

OBD-II Uttaget

OBD =On-Board Diagnostics

OBD II Kontaktstycke, hylstag
OBD II Kontaktstycke, hylstag

OBD-II uttaget, som i alla bilar – inte bara i Jeep – finns inom 0,61 meter (2 feet) från ratten, är en 16-polig honkontakt (SAE-J1962 / SS-ISO 15031-3).

En bra beskrivning av OBD-II finns en bit ner på den här sidan: https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics

Uttaget används ibland i Jeep-sammanhang för att ansluta en AEV ProCal för att ändra vissa standardparametrar.

Inbyggt diagnossystem

Om någon form av varningslampa tänts på instrumentpanelen och du vill ha reda på vad som är trasigt så kan den här länken om DTC, Diagnostic Trouble Code var intressant att titta på: http://wayalife.com/showthread.php?326-CHECK-ENGINE-CODES-2007-Up-Jeep-JK-Wrangler

Dator och kommunikation

Jeep JK har en central dator (TIPM), data-bus kommunikation (CAN- och LIN-Bus) och ett diagnossystem för felkoder (OBD).

Här är en översiktsbild av nätverket i en Jeep JK 2014. Bilden är lånad av Chad Gibbons som lagt ut bilden på http://www.wranglerforum.com/f202/hacking-the-can-interior-bus-466730-5.html

På bilden ses de tre olika CAN-Bus grenarna. Den svarta till vänster är Powertrain, den blå till höger är Interior och den lila är Diagnostic.

Jeep JK 2014 Network. Credit to Wrangler Forum and Chad Gibbons
Jeep JK 2014 Network. Credit to Wrangler Forum and Chad Gibbons

Centraldatorn d.v.s. ECU:n kallas i Jeep TIPM, Totally Integrated Power Module.  En av funktionerna är att samla in eventuella felkoder och kommunicera dessa över ett standardiserat OBD-II gränssnitt. (OBD = On-Board Diagnostics).

Powertrain (CAN-C) 500kbs

TPM Throttle Position Sensor Module?
WCM Wireless Control Module (Nyckel och TPMS)
ORC Occupant Restraint Controller (Airbag)
SAS Steering Angle Sensor
ABS Antilock Brake System
ASBS Automatic Smart Bar System (Krängningshämmarna)
PCM Power Train Control Module (Motorstyrning)
TCM Transmission Control Module
ESM Electronic Shift Module

Interior (CAN-Interior High Speed) 125 kbs

ITM Intrusion Transceiver Module (Larmsystem)
AMP Amplifier (Ljudsystem)
RADIO (Radio)
HFM Hands Free Module
CCN Cabin Compartment Node (Instrument och mätare)
HVAC Heater Ventilation Air Conditioning

Diagnostic (CAN-C) 500 kbs

TIPM CGW
TIPM Totally Integrated Power Module
CGM Central Gateway Module

TPMS – Lufttryckskontroll

TPMS - Telltale
TPMS – Telltale

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) används för övervakning av lufttrycket i däcken. Systemet består av små radiosändare som är hopbyggda med luftventilerna i däcken. Mottagaren i systemet kallas WCM (wireless Control Module) och ibland SKREEM (Sentry Key Remote Entry Module). Det är samma enhet som används för kommunikation mellan bilen och den kombinerade tändnings- och dörrnyckeln.

TPMS använder frekvensen 315 MHz i USA och 433 MHz i exportmodellerna. Batteritiden i sändarna anges till mer än 10 år.
Mer läsning om TPMS finns här: http://www.jeepforum.com/forum/f98/tpm-sensors-741251/

Det är ett lagkrav att alla nya bilar som säljs inom EU ska ha TPMS. I Sverige anser myndigheterna att vi,  utan TPMS, ändå har bra kontroll på lufttrycken i däcken. De räknar med att de flesta bilägare som byter mellan sommar- och vinterdäck även kontrollerar lufttrycken i däcken. Det finns därför inga krav i Sverige på att TPMS funktionen ska finnas och att den ska kontrolleras vid kontrollbesiktningen.

Hur TPMS kan kopplas bort finns beskrivet en bit ner på sidan https://www.jeepbasic.se/aev-procal-module/

CAN-Bus relä?

Kabelhärvan och reläer till extraljusen, som sälj av en del tillbehörs företag, kallas ibland för CAN-Bus relä. Den viktiga enheten är ett interface som kopplas till strömmatning till helljuset. Interfacet ger en analog manöverström för att kunna styra ett relä. I vissa fall levereras interfacet och ett vanligt extraljus-relä tillsammans med lite kablar i en monteringssats. Utan interfacet skulle reläet klappra med 90 Hz eller kunna störa eller förstöra CAN-Bus kommunikationen. Inkopplingen av spänning till extraljusen tas direkt från batteriet och blir då ett eget system, som är helt skilt från bilens CAN-Bus.

Vissa nyare bilar saknar plusmatningen för helljus. Det har därför kommit en inkopplingsmöjlighet för extraljusen där en enhet läser av CAN-Bus signalens  hel- och halvljus koder. Inte aktuellt för Jeep JK.

Strålkastarnas spänning

PWM pulserna till hel- och halvljuslamporna, som generas av TIPM,  är till för att förlänga lampornas brinntid och minska bilens elförbrukning. PWM är en pulsviddsmodulerad spänning på 14,2 volt och med frekvensen 90 Hz . Frekvensen är vald så att den utnyttjar den uppvärmda glödtråden i H4 lampans tröghet mellan pulserna. Även det mänskliga ögats tröghet gör att pulserna upplevs som ett konstant sken.

Lägre elförbrukning ger mindre generatorlast på motorn och i förlängningen lägre bränsleförbrukning. Mer information finns här: http://www.wranglerforum.com/f274/clearing-up-misconceptions-on-the-can-bus-pwm-and-flickering-headlights-1054553.html

Här finns mer information om blinkande extrastrålkastare: http://www.wranglerforum.com/f274/clearing-up-misconceptions-on-the-can-bus-pwm-and-flickering-headlights-1054553.html

Säkring för hel-, halv- och dimljus?

Smältsäkring. Credit to www.tme.eu
Smältsäkring. Credit to www.tme.eu

Det finns inga vanlig utbytbar smältsäkringar för huvudstrålkastarna och dimljusen i Jeep JK. Vid ett fel på någon av dessa kretsar bryter TIPM strömmatningen till den felaktiga kretsen. Nedkopplingen som då sker, genom  TIPM, är ett betydligt snabbare förlopp än den tid det tar för en trådsäkring att smälta.

MyGig eller UConnect?

När Chrysler lanserade Jeep JK 2007, så hade de försett bilen med en helt ny generation av ”bilradio” med många trevliga funktioner. Enheten, som Chrysler valde att kalla MyGig kom efterhand också i alla andra bilmodeller från Chrysler. Funktionerna som Chrysler hade i MyGig var en 6,5” pekskärm för manövrering av radio, navigation, cd-spelare, ”hands free” mobiltelefon (bluetooth), hårddisk, m.m. MyGig i Jeep JK är ansluten till en höghastighets del av CAN-Bus.

MyGig kan översättas med min musik, min spelning (musik) eller min underhållning.

MyGig finns till Jeep i flera olika utföranden beroende på var i världen bilen säljs och användas. Det har bl.a. att göra med UKV/FM bandets utseende och kanaldelning och om enheten är avsedd för satellitradio och vilka jordstationära satelliter som används för navigeringssystemet. I Europa har Chrysler valt att använda benämningen UConnect på enheten som kallas MyGig i Nordamerika.

Europa utförandet av enheten från 2011 och f.n kallas Uconnect 735N RHW. Den integrerade navigationsdelen levereras troligen av Garmin. Enheten tillverkas av Harman och är tillverkad i Hongkong. Namnen Harman eller Garmin står inte på frontpanelen. Där finns inga namn alls? Den enda märkningen är RHW under ”telefonjacket” på höger sida. På gallren till högtalarna så står det Alpine. Ljudsystemet i det större utförandet har 8 + 1 högtalare och brukar i reklamen kallas för Alpine Premium Sound system. Uteffekten anges i informationsmaterialet i USA till 552 W och i Europa till 368 W?

För detaljerad information om MyGig olika utföranden i Nordamerika. och MyGig för Europa.

MyGig Lockpick – Ett smart tillbehör

MyGig-enheten har en mängd inbyggda funktioner som används, i olika omfattning, beroende i vilken FCA bilmodell enheten är placerad. Exempelvis använder de inte backkamerafunktionen i Jeep JK trots att den finns i enheten och används i Jeep Grand Cherokee.

MyGig:s potential uppmärksammades snabbt av elektronikföretag som tillverkade ”eftermarknads-elektronik-tillbehör” till bilar. En sådan enhet är MyGig Lockpick (sv. lås-dyrk) från Coastal Electronic Technologies Inc .

MyGig Lockpick. Credit to Costaletech.com
MyGig Lockpick. Credit to Costaletech.com
MyGig Lockpick cable. Credit to Coastaletech.com
MyGig Lockpick cable. Credit to Coastaletech.com

Coastale Tech hemsida för MyGig Lockpick.

Coastale Tech Instruktion för MyGig Lockpick Pro.

Här finns en länk till www.jeepforum.com som handlar om olika versioner, utföranden och årsmodeller av MyGig och Lockpick.